Zdraví Chesapeaků

Chesapeake Bay retriever patří mezi zdravější plemena psů, přesto pár neduhy může trpět.

DKK (Dysplazie kyčelního kloubu)

Asi první, co každého napadne, když vidí psa většího plemene, je, že pes musí trpět na klouby. Proto jsou do chovu zařazováni jen jedinci, kteří mají vyhodnocenou dysplazii kyčelních kloubů (v inzerátech uváděno jako DKK) a splňují zařazení pod hraniční mez. Dysplazie je hodnocena u nás čísly O-4 pro levou a pravou nohu (hraniční mez pro chov je  označována jako 2/2), nebo v zahraničí písmeny A-D Vyhodnocování se provádí z rentgenových snímků obou kloubů, kdy samotné snímkování se provádí v celkové narkóze psa. Hodnocení provádí veterinární lékaři akreditovaní klubem. Toto je v podstatě jediné zdravotní vyšetření, které chesapeake musí absolvovat, aby mohl být  uchovněn. Nově je zatím do chovatelských podmínek zařazeno vyhodnocení dysplazie loketních kloubů, jeho výsledek je zatím jen orientační a není vyřazující z chovu.

Genetika:

S postupujícím výzkumem DNA lze provádět i DNA testy k zjištění toho, zda pes není nositelem vlohy pro geneticky dědičnou chorobu, či je jejím přenašečem nebo je dokonce sám poškozen a nemoc se projeví časem. Díky těmto objevům lze předcházet dědičným onemocněním a to tím, že buď se použijí v chovu pouze čistí jedinci, nebo čistý jedinec s přenašečem. Takový odchov nedá postiženého jedince. Genetické testy jsou poměrně nová záležitost a v minulosti nebyly v chovu používány. Dobrá zpráva je, že právě díky existenci genetického testu by neměl být velký problém se s těmito nemocemi vypořádat jednou pro vždy. Není ani třeba vyřazovat z chovu všechny přenašeče, to by naopak vedlo k drastickému omezení genofondu populace. Vždyť přenašeč ve spojení s geneticky čistým jedincem dá pouze fyzicky zdravé potomstvo. V takovém vrhu pak bude polovina štěňat geneticky zdravých a polovina přenašečů. Nebudou se tedy rodit žádná postižená zvířata a počet přenašečů s každou generací klesne na polovinu. Je třeba udělat jediné, a to nechat otestovat své chovné jedince a podle výsledku upravit své chovatelské plány. Patent na tyto testy vlastní University of Minnesota, pro Evropu má od nich licenci německá certifikovaná laboratoř Laboklin: www.laboklin.de

A na co se chesapeaci nechávají testovat?

Prcd-PRA (Progresivní atrofie sítnice)

Nejdéle používaným genetickým testem u psů je PRA – progresivní atrofie oční sítnice, pokud je touto vadou pes postižen postupně ztrácí zrak, odumírají mu světločivné buňky sítnice a nemoc končí slepotou psa mezi 4 - 6 rokem jeho života. Tento test má většina psů užívaných v chovu. Testy na EIC a DM vstoupily do podvědomí veřejnosti až v polovině roku 2009.

EIC (Excercise induced collapse)

EIC je dědičné onemocnění, o jehož existenci se ví už poměrně dlouho, ale teprve nedávno byl odhalen defektní gen, který je za jeho výskyt odpovědný. Exercise induced collapse můžeme přeložit zhruba jako Kolaps provokovaný fyzickou zátěží. Je nejčastější příčinou kolapsu, vedoucího někdy až k úhynu mladých, zdánlivě zdravých zvířat. Postižení psi mohou snášet lehčí cvičení a aktivitu, ale při intenzívnější zátěži přestávají koordinovat svůj pohyb,  objevuje se svalová slabost, pánevní končetiny se třesou nebo podlamují, pes ztrácí schopnost udržet rovnováhu, pozorujeme ztuhlý krok, který se může přenést i na hrudní končetiny, pes může padat k jedné straně a během 5-15 minut kolabuje. EIC se s největší intenzitou projevuje u velmi temperamentních zvířat, pracujících s maximálním nasazením. Naopak u flegmatických jedinců, vedoucích poklidný život rodinných miláčků se onemocnění nemusí nikdy projevit. Pes, který skutečně trpí příznaky tohoto onemocnění, musel zdědit dva defektní geny, jeden po otci a druhý po matce. Pokud má ve své genetické výbavě jeden defektní gen a druhý normální, nebude sám trpět žádnými příznaky, je pouze Přenašeč (carrier). Ve spojení s jiným přenašečem však může dát postižené potomstvo. Jedinec, který nese pouze dva normální geny bude samozřejmě zdravý, geneticky Čistý (clear) a kromě toho nemůže dát fyzicky postižené potomstvo. I postižený jedinec může prožít spokojený bezproblémový život, pokud nebude vystavován nadměrné námaze. Onemocnění by se nemělo podceňovat a při prvních příznacích kolapsu, kterými bývá slabost zadních končetin, přerušit veškerou aktivitu a psa zklidnit.

(materiál pro EIC použit od Mgr. Petry Otevřelové majitelky chovné stanice Riverdance Bohemia)

DM (Degenerative Myelopathy)

Posledním testem, který se v současné době nechá pro chesapeaky udělat, je test na degenerativní myelopatii (DM). Co to je? Nejpočetnější skupinou postižených psů jsou němečtí ovčáci (hlavně s ohledem na jejich četnost), možná i vy ve svém okolí znáte staršího vlčáka, který lidově řečeno "nemůže na zadek" jinými slovy zadní nohy se pod ním podlamují. Toto je degenerativní postižení míchy, kdy nejsou dobře přenášeny "pokyny z mozku" a dochází k postupnému ochrnutí zadních končetin a následně ještě svěračů močového měchýře. Tato nemoc je stejně jako ostatní výše uvedené,neléčitelná.

Výsledek testu může být následující:

Zkratka nemoci - např. EIC: N/N – Čistý (Váš pes není nositelem genu pro EIC a bude dávat pouze fyzicky zdravé potomstvo)

EIC: N/EIC – Přenašeč (Pes nese 1 kopii genu, způsobujícího EIC, nemá příznaky onemocnění a navenek je naprosto zdravý. Chovatel je však limitován při výběru partnera, který musí být geneticky Čistý. Polovina takového vrhu však budou opět Přenašeči.)

EIC: EIC/EIC – Postižený (Pes nese 2 kopie genu způsobujícího EIC, v zátěži může zkolabovat. I ve spojení s jedincem, který je Čistý budou všechna štěňata Přenašeči a proto by takový jedinec měl být z chovu vyřazen! )

Výsledky naší fenky - Angelina Honey from Hofion

EIC: N/N

DM:  N/N

Prcd-PRA: N/N


 

(materiál použit s dovolením  Blanky Novotné a Simony Malé)